VILLA DAMA

Pješčana uvala
VIII ogranak 12
52100 Pula
tel: 091/7891971
e-mail: info@villa-dama.com
OIB 49019259547
Rješenje o odobrenju za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu za ukupno 17 gostiju Rješenje je izdala SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U Puli,15.06.2012.
Klasa UP/I-335-03/12-01/481
Urbroj:2163-03-02-12-4